Chinese children march in an exercise class, Shu Sheng... - Jess Hurd, jj0310c133.jpg

Chinese children march in an exercise class, Shu Sheng Private private Middle School run by the Sunson Company, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang Province, China - Jess Hurd - 2003-10-15
 
 
powered by infradox.com