Ashton Court mansion, Ashton Court Estate, Bristol. 03 Dec 2014, Paul Box - PB0215254.JPG

Ashton Court mansion, Ashton Court Estate, Bristol. 03 Dec 2014, Paul Box - PB0215254.JPG