Shoppers, Stratford upon Avon, Warwickshire 05 Nov 2016, John Harris - J1611074.jpg

Shoppers, Stratford upon Avon, Warwickshire 05 Nov 2016, John Harris - J1611074.jpg