Men playing Xiangqi, park, Chengdu, Sichuan, China, 1986.... 20 Mar 1986, Melanie Friend - MF2009c081.jpg

Men playing Xiangqi, park, Chengdu, Sichuan, China, 1986.... 20 Mar 1986, Melanie Friend - MF2009c081.jpg