Isleta Pueblo, New Mexico. Extreme drought at The Isleta... 14 Sep 2017, Jim West - JW2108146.jpg

Isleta Pueblo, New Mexico. Extreme drought at The Isleta... 14 Sep 2017, Jim West - JW2108146.jpg