Gjakova, Kosovo 1993. Traditional hatmaker Rasim Agjanela,... 02 Mar 1993, Melanie Friend - MF20011071.jpg

Gjakova, Kosovo 1993. Traditional hatmaker Rasim Agjanela,... 02 Mar 1993, Melanie Friend - MF20011071.jpg